Etiket: <span>Masaj terapisi</span>

Lipedema tedavisi

Şu anda, lipedema için iki tedavi tedavisi vardır. Birincisi , Kapsamlı Dekonjestif Terapi (CDT), diyet, egzersiz, duygusal / psikolojik / sosyal desteği içeren cerrahi olmayan konservatif tedavidir . İkincisi ameliyattır ve lipedema tedavisinde eğitimli bir cerrah tarafından yapılan özel lenf koruyucu liposuctiondan oluşur.

Tedavi için hedefler şunları içerir:

Azaltma ve birçok durumda inflamasyonun giderilmesi, şişlik ve ağrı
Aşırı sıvıyı ve onunla birlikte gelen şişmeyi azaltan / yok eden lenfatik akışta artış lipedemin fiziksel etkisinin genel yönetimi
Fiziksel yönetimin yanı sıra duygusal, psikolojik / zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişmeyi içerebilen yaşam kalitesi

KONSERVATİF TEDAVİ

Konservatif tedavi, lipedema ve lenfödem tedavisinde tam bir cerrahi olmayan yaklaşımlar dizisi içerir ve sıklıkla Kapsamlı Dekonjestif Terapi (CDT) olarak adlandırılır. CDT lenfödem, lipolenf ödem ve ödem (lenfatik ödem) ve venöz yetmezlikten ödemin tedavisinde etkilidir. Manuel lenf drenajı (MLD), bandaj egzersizleri ve cilt bakımı kombinasyonudur.

CDT ayrıca nefes egzersizleri, kompresyon giysileri ve diyet önlemleri içerebilir. Kanseri tedavi etmek için radyasyon veya ameliyat geçiren kanser hastaları sıklıkla CDT gerektiren sekonder lenfödem gelişir. Bu tedavi ödem, fibroz ve beraberindeki ağrı ve rahatsızlığı giderebilir. Lipede bulunan ancak lenfödem bulunmayan hastalar için diyet ve egzersizle birlikte CDT hastalığın ilerlemesini azaltmaya yardımcı olabilir.

Manuel Lenfatik Drenaj (MLD)

Manuel Lenfatik Drenaj, dokularda lenfatik sıvı hareketini uyarmak için eşsiz bir tedavi yöntemidir. MLD, lenf akışının yönünü takip eden ve hemen hemen şişmeyi azaltan nazik, ritmik bir masajdır. Sıvıları, atık ürünleri, protein parçacıklarını ve döküntüleri gidermede lenfatik sisteme yardımcı olur. MLD ayrıca lenfödem olan bir uzvunda fibrozu parçalamak için de kullanılabilir. Teknik 1930’larda Danimarkalı terapistler Dr. Emil Vodder ve Estrid Vodder tarafından yaratıldı.

Masaj terapisi

MLD lenfatik sistemi desteklemek için tasarlanmış özel bir masaj şekli olmasına rağmen, konjeni- zasyonun sertleşmeye başladığı fibrotik bölgeleri ayırmada düzenli masaj yapılması yararlı olabilir. Masaj, lipedema ve lenfödem olan hastalarda azalmış ağrıyı ve artan mobiliteyi destekleyebilir.

Bayan Hacamatçı Ayşe Özcan

Bayan Hacamatçı Ayşe Özcan

Yılların verdiği tecrübe ile bana ulaşıp hacamat yaptırabilirsiniz. Evinizde toplu arkadarş grubunuza Hacamat Tedavisi …

kupa-hacamat

Hacamat Kupa Tedavisi

İnsanlar vücuttaki iltihap veya ağrıyı hafifletmek için bu tedaviyi kabul ederler. Bazıları da rahatladığını …

Hacamat Türleri Nelerdir?

Hacamat Türleri Üç farklı geleneksel çukurluk yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemler kuru çukurluğu, ıslak çukurluğu …